Erikoissovellukset

Valkotaulu profiilijärjestelmästä

Tässä meillä on itemin profiilijärjestelmästä valmistettu valkotaulu. Asiakas tarvitsi käännettävää valkotaulua aivoriihiä varten.

Kuten sanottua vain mielikuvitus asettaa rajat sille, mitä voi rakentaa item profiilijärjestelmällä.