Flexibla Modultransportörer FlexToo

En robust Modultransportör som erbjuder stor flexibilitet!

Modultransportör Flextoo är en stabil och robust transportör som erbjuder många alternativ till att bygga ett flexibelt produktflöde. Med Modultransportör Flextoo  bygger man enkelt produktflöde med svängar i kundanpassat gradantal samt även stigande och fallande gradantal. Varje Flextoo modultransportör anpassas efter utefter kunds önskemål av produktflöde.

Flextoo Modultransportör erbjuder följande flexibilitet:

• Svängar: här kan vi böja svängen från 0 – 180 grader samt även erbjuda möjlighet att bygga spiraler.

• Stigande och Fallande: vi kan här bygga från 0-90 grader stigande eller fallande produktflöde.

Flextoo Modultransportör finns i bredder mellan 227 – 650 mm och kan ta stora laster på långa längder. En stor fördel är att denna Modultransportör klarar flertalet svängar på en och samma motordrift, och ger på så vis en kostnadseffektiv produktlösning.

Vi kan även på denna transportör sätta på olika former av tillval till modulbanden så som medbringar, gummi inlägg i bandet för ökad friktion samt behandla bandet med olika former av ytbeläggningar för att tillpassas optimalt till produkten.

Gällande CAD-Filer så ritar här Aluflex upp en färdig Modultransportörslösning anpassat efter era önskemål och skickar detta i önskat cad format. 

Film Flextoo Modultransportör