Lineaariyksikkö sovellukset

Lineaariyksikkö sovellus hihnavaihteella

Lineaariyksikkö sovellus, jota käytetään kuularuuvilla hihnavaihteen kautta. Tässä olemme rakentaneet ratkaisun, jossa hihnavaihteet on integroitu lineaariyksikköön asiakkaan toiveiden mukaisesti. Lineaariyksiköt kiinnitetään teräsjalustaan tai alumiiniprofiileihin lineaariyksiköiden kiinnitystarvikkeilla.

Rinnakkaiskäytetyt lineaariyksiköt

Tässä on automaatioratkaisu, jossa kahta lineaariyksikköä käytetään rinnakkain yhdellä moottorilla ja yksiköiden välisellä väliakselilla. Tämä sovellus asentaa pienet yksiköt erittäin tarkasti. LM- ja KE-yksiköt tarjoavat suuren toistotarkkuuden ja soveltuvat hyvin sovelluksiin, joissa vaaditaan suurta tarkkuutta.

Vasen- ja oikeakierteinen JM lineaariyksikkö

JM lineaariyksiköt voidaan muuttaa oikea- tai vasenkierteisiksi kahdella pöydällä. Nämä kaksi pöytää saadaan liikkumaan toisiaan kohti yhdistämällä oikeakierteisen ja vasenkierteisen ruuvin samaan ruuviin

Tässä toiminto soveltuu hyvin esim. ruuvitukitoimintoon.