GDPR-Henkilötietojen käsittelyn periaatteet

Nämä periaatteet koskevat item profiili oy/ab:tä.

Yhteystiedot henkilötietojen käsittelyä koskien: item profiili oy/ab, Johan Wansén, Lyhtykuja 6, 00750 Helsinki, puh: 09 854 56 50. item profiili kunnioittaa henkilön yksityisyyttä ja pyrkii aina suojelemaan henkilötietoja parhaalla mahdollisella tavalla.

item profiili käyttää rekisteröityjä henkilötietoja kuten nimi- ja osoitetietoja tilattujen palveluiden tai tuotteiden toimittamiseen sekä myyntitapahtumien seurantaan. Käytämme myös henkilötietoja item profiilin markkinointiin. Mikäli item profiili käyttää markkinoinnissa kolmatta osapuolta tulemme käyttämään salassapitosopimusta ja varmistamme, että tietoja käytetään luottamuksellisesti. Emme säilytä henkilötietoja pidempään kuin on tarpeellista tai kuin minkä laki määrää.

Henkilöt joilla on pääsy henkilötietoihin on rajoitettu ja tiedot luovutetaan kolmannelle osapuolelle vain siinä tapauksessa, että se toimii item profiilin alihankkijana. Salassapitosopimus tehdään näitä tapauksia varten.

Teillä on oikeus GDPR:n mukaan kerran kalenterivuodessa saada tietoa teidän henkilötietojen käsittelystä meillä riippumatta siitä miten tiedot on kerätty. Mikäli haluatte tiedon tulee teidän jättää allekirjoitettu kirjallinen hakemus postilla meille, sähköpostilla ei tätä hakemusta voi jättää. Teillä on milloin tahansa oikeus rajoittaa tai korjata henkilötietojen käsittelyä. Mikäli tietojen käsittely on ristiriidassa henkilötietosuojalain kanssa teillä on oikeus pyytää henkilötietojen korjausta tai poistamista.

item profiilin kotisivu

item profiili vastaa henkilötietojen käsittelystä item profiilin kotisivulla. item profiili ei vastaa linkitettyjen sivujen sisällöstä tai henkilötietojen käsittelystä niillä.

Evästeet

Tämä kotisivu käyttää evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja jotka tallentuvat kävijän omalle tietokoneelle ja niiden avulla voidaan seurata mitä kävijä tekee kotisivulla.

item profiili käyttää evästeitä parantamaan kävijäkokemusta ja mitatakseen kotisivujen  käyntimääriä sekä alisivujen käyntimääriä.

Mikäli, ette hyväksy evästeiden käyttöä voitte estää evästeiden käytön oman selaimenne turvallisuusasetuksista. Voitte myös muuttaa asetuksia selaimestanne niin, että joka kerta kun kotisivu yrittää asentaa evästeen teiltä kysytään erikseen evästeen käytöstä. Selaimen kautta pystytte hävittämään kaikki tallennetut evästeet, lisätietoa löydät selaimen tietosuojaosiosta.
 
Henkilötietojen käsittelyyn saattaa liittyä ryhmä-ajoja EU:n sisä- ja ulkopuolella, yhdistettynä muihin rekistereihin. Henkilötiedot voidaan siirtää Aluflex konsernin muihin yhtiöihin sekä yhteistyökumppaneillemme. item profiili voi esimerkiksi luovuttaa henkilötiedot kolmannelle osapuolelle kuten tuotteidemme huolitsijoille